Suomalaiset luottavat nettiin ja matkatoimistoon matkojen räätälöinnissä

Suomalaiset luottavat nettiin ja matkatoimistoon matkojen räätälöinnissä

TNS Gallup selvitti Matkamessujen toimeksiannosta suomalaisten suhtautumista matkan räätälöimiseen. Matkan räätälöinnillä suomalaiset ymmärtävät ennen kaikkea matkatoimistojen kautta eri laajuisesti toteutettuja matkoja.  Lähes joka kolmannelle vastaajista matkan räätälöinti tarkoittaa täysin omin avuin toteutettua matkaa. Luotettavaa tietoa päätöksentekoon löytyy internetistä (67 %) ja matkatoimistoista (43 %).  Internet tarjoaa paljon tietoa, mutta matkatoimistojen vahvuutena on osaaminen ja henkilökohtainen palvelu. Internetistä saatu ennakkotieto helpottaa myös matkan tilaamista matkatoimistolta.

Matkan räätälöinnillä suomalaiset ymmärtävät ennen kaikkea matkatoimistojen kautta eri laajuisesti toteutettuja matkoja.  38 % vastanneista piti matkan räätälöintiä matkan suunnitteluna yhdessä matkatoimiston kanssa niin, että toimisto hoitaa kaikki tarvittavat varaukset. Viidenneksen (22 %) mielestä matkatoimiston kautta varataan matkan lisäksi lisäpalveluja kuten auton vuokrauksen tai retkiä kohteessa. Räätälöinniksi kokee lähes viidennes vastaajista (19 %) matkatoimistosta varatun pakettimatkan, johon varataan matkan laatua parantavia lisäpalveluja, kuten aamiaiset tai tasokkaampi huone.

Lähes joka kolmannelle (29 %) vastaajista matkan räätälöinti tarkoittaa täysin omin avuin toteutettua matkaa. He suunnittelevat matkan sekä tekevät matka- ja hotellivaraukset itse suoraan kuljetusyhtiöltä tai hotelleilta.

Suomalaiset luottavat internetistä ja matkatoimistoista saatavaan tietoon

Vastaajia pyydettiin nimeämään ensimmäiseksi, toiseksi ja kolmanneksi luotettavimmat tietolähteet päätöksentekoa varten matkan suunnitteluvaiheessa. Suomalaisten mielestä luotettavimmat tietolähteet räätälöidyn matkan suunnittelussa ovat internet (67 %), omat aiemmat kokemukset (49 %) ja matkatoimistot (43 %).  Ystäviltä saatuun tietoon (39 %) ja matkatoimistojen esitteisiin (35 %) luottaa joka kolmas vastaaja. Heikoimmat arviot luotettavuudesta saivat sosiaalinen media (4 %) sekä sanoma- ja aikakauslehdet (13 %).

Internet tarjoaa paljon tietoa, jonka perusteella voi muun muassa vertailla hintoja, matkakohteita ja hotelleita. Internetiä käyttävät kokevat, että he voivat tutustua kohteisiin ilman ostovelvoitetta ja heillä on valinnan vapaus. Internetistä löytyy myös muiden kirjoittamia arvioita, kommentteja ja blogeja. Internetistä saatu ennakkotieto helpottaa myös matkan tilaamista matkatoimistosta.

Suurimmat motiivit käyttää matkatoimiston palveluja matkan suunnittelussa liittyvät vahvaan osaamiseen ja henkilökohtaiseen palveluun. Matkatoimistovirkailijat ovat oman alansa asiantuntijoita, joilta saa neuvoja, konsultointia ja suosituksia. Matkatoimistoilla on kattavat tiedot matkakohteista ja heiltä saa tietoa matkan vaatimista järjestelyistä kuten rokotuksista ja lääkkeistä.
Matkavarauksen internetissä tekee 40 % vastanneista, matkan mukaan varauspaikka vaihtuu joka viidennellä vastaajista (20 %).  Matkatoimistosta paikan päältä tai matkatoimiston kautta internetistä matkan varaa reilut viidennes vastaajista (22 %).

Matkakohde vaikuttaa tarvittavan palvelun määrään ja valmiuteen maksaa palveluista

Vastaajilta kysyttiin, minkä verran he olisivat valmiita maksamaan matkatoimiston tai -konsultin palveluista suhteessa matkan hintaan. Tavanomainen rantaloma Kanarialla, kaupunkiloma Etelä-Euroopassa tai kulttuurimatka Keski-Euroopassa järjestyvät yleensä ilman erityisiä palvelutarpeita ja näiden kohdalla ollaan valmiita maksamaan palveluista 1-2 % matkan hinnasta.  Usean viikon matkan suunnittelusta kaukokohteeseen suomalaiset ovat valmiit maksamaan 1-4 % matkan hinnasta. Maailmanympärysmatkan suunnittelusta matkatoimistolle tai -konsultille 16 % oli valmis maksamaan 5-6 % ja 8 % jopa 9-10 % matkan hinnasta.

Jos matkatoimiston tai -konsultin hinta olisi kiinteästi 60 €/tunti matkan suunnittelusta, räätälöinnistä ja eri varauksista, reilu viidennes (22 %) vastaajista voisi mahdollisesti käyttää palvelua ja 3 % käyttäisi sitä melko varmasti.

Suomalaisten toivelistalla ympärivuorokautinen päivystys ja Connoisseur-palvelu

Matkakohteisiin toivottiin matkanjärjestäjältä päivystystä ympärivuorokauden (30 %) erilaisia kysymyksiä, selvityksiä ja avuntarvetta varten. Ehdotus uudesta palvelumuodosta, Connoisseur-palvelusta, sai hyvän vastaanoton.  Reilusti joka neljäs toivoo Connoisseuria, joka on esimerkiksi paikallinen kohteen tunteva ja vähintään englantia puhuva opas. Hän voi toimia oppaana valmiin matkatoimisto-ohjelman ulkopuolella.  Lastenhoitopalveluja, ohjelmaa lapsille ja ravintolasuosituksia matkapuhelimeen toivotaan myös jonkin verran (9 %).

Lasten sana painaa matkan suunnittelussa

Lapset vaikuttavat matkan tyyppiin, matkakohteeseen, aktiviteetteihin ja ohjelmaan matkan aikana melko tai erittäin paljon, kertoo 72 % lapsien kanssa matkustavista. Myös hotellin ja sen palvelujen valintaan lapset vaikuttavat voimakkaasti.

(Matkoilla.net/HP – Lähde: Finnexpo)

Vastaa